StartVad är detta?AktiviteterVåra husArtiklarKunskapsbankTemaLänkarBli medlemSök
Vad är egentligen en byggbrigad?
Uppdaterad 091217

En byggbrigad kan arbeta med praktiskt taget vad som helst. Att pimpa ett fordon, fixa en plantering, bygga ett hus, gräva ett dike, riva ett ruckel, måla om en lada... oavsett vad brigaduppgiften är innehåller alla byggbrigader alltid två moment:

1. Blandning av teori och praktik. En grundtanke i brigadbyggande är att alla deltagare ska få verktyg, självförtroende och kunskap att delta både i teoretiskt och praktiskt arbete. Genom teorin sätts det praktiska arbetet in i ett historiskt och samtida sammanhang och deltagarna får en inblick i bakomliggande principer och idéer. Genom praktiken omsätts teorin i konkreta och synliga resultat. Handens arbete hjälper hjärnan att minnas bättre, genom praktiken blir den teoretiska kunskapen till nyttig kunskap. Målet är att se den löjliga och inlåsande uppdelningen mellan ”teoretiker” och ”praktiker” lösas upp och skingras för vinden.

2. Kollektivt arbete. Den andra grundtanken i brigadbyggande är det kollektiva arbetet då brigaddeltagarna gemensamt och i grupp organiserar och genomför bygget och alla deltagare är delaktiga i alla arbetsmoment. Alla brigader måste därför vara organiserade på ett sådant vis att deltagarna ges möjligheter att delta i bygget gemensamt och att alla kommer över de olika momentens trösklar.
Vad är summan av två plus två? (spamskydd)


En byggbrigad kan arbeta med praktiskt taget vad som helst. Att pimpa ett fordon, fixa en plantering, bygga ett hus, gräva ett dike, riva ett ruckel, måla om en lada... oavsett vad brigaduppgiften är innehåller alla byggbrigader alltid två moment.BYGGBRIGADEN 2011 | Org. 802430-9562 | info@byggbrigaden.se |